Keadaan Ekonomi

KEADAAN EKONOMI
a). Pertanian
Jenis Tanaman :
1. Padi sawah : 104,14 ha
2. Padi Ladang : – ha
3. Jagung : 25 ha
4. Palawija : 12 ha
5. Tembakau : – ha
6. Tebu : – ha
7. Kakao/ Coklat : – ha
8. Sawit : – ha
9. Karet : .- ha
10. Kelapa : – ha
11. Kopi : – ha
12. Singkong : 7 ha
13. Lain-lain : – ha

b). Peternakan
Jenis ternak :
1. Kambing : 351 ekor
2. Sapi : – ekor
3. Kerbau : 117 ekor
3. Ayam : 1.915 ekor
4. Itik : 146 ekor
5. Burung : – ekor
6. Lain-lain : – ekor

c). Perikanan
1. Tambak ikan : – ha
2. Tambak udang : – ha
3. Lain-lain : – ha